Deelnemersreglement

De Boortorenwandeltocht wordt georganiseerd door Stichting Toercommissie Schoonebeek

 

  • Deelname aan de Boortorenwandeltocht geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
  • De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
  • Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten, e.d. altijd te worden opgevolgd.
  • De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
  • Overtreding van het reglement kan tot uitsluiting aan de wandeltocht leiden.
  • Er worden foto’s gemaakt, die op het internet geplaatst kunnen worden.

Voor info of bezwaren: www.boortorenwandeltocht.nl of info@boortorenwandeltocht.nl

 

Persoonsgegevens worden na de wandeltocht vernietigd.